Hur hanterar vi dina uppgifter?

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Information som du lämnar till oss

Information som vi kan samla in och spara omfattar:

 • information som du lämnar till oss via kontaktformulär och liknande, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation etc
 • information som du lämnar till oss via sociala medier
 • information som lämnas i samband med samtal, i analyser, forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss
 • dokument vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet.

Personuppgiftsbehandling

Våra personuppgiftsbehandlingar ska ske enligt följande principer:

 • Vi behandlar endast uppgifter i enlighet med GDPR samt övrig nationell lagstiftning.
 • Vi behandlar endast uppgifter för vilket vi har laglig grund för och endast i de syften som är förenliga med denna policy.
 • Vi strävar alltid efter att begränsa det antalet uppgifter vi behandlar.
 • All behandling ska ske på ett sådant sätt att uppgifternas korrekthet ska behållas.
 • Vi strävar efter att minimera det antal fysiska platser/system som behandlar uppgifter.
 • Vår behandling av uppgifter ställer alltid högsta krav på att försvara den personliga integriteten och uppgifternas skydd.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke så kan vi använda dina personuppgifter för att;

 • informera dig om våra och våra samarbetspartners webbplatser, applikationer, produkter, tjänster och verktyg
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser, analyser och annan tillgänglig data
 • individanpassa vår service, mäta och förbättra våra tjänster

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att få dina uppgifter överflyttade till annan leverantör. Efter flytten kommer vi att radera uppgifterna om det inte finns annan laglig grund som förhindrar detta.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför. Detta kan gälla att exempelvis invända mot att en uppgift används i marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Dina rättigheter

För att kontakta oss om någon av ovanstående punkter, ta ett kort på ditt körkort eller motsvarande id-handling, eposta detta till gdpr@sbtmedia.se och beskriv ditt ärende.

Call Now ButtonRing oss!